Bostad

Trivselregler

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att alla måste visa hänsyn till varandra. Om man som grannar ställer upp och hjälper varandra och pratar med varandra, är det lättare att känna trivsel och trygghet i sitt boende.

Vi har, som hyresvärd, satt upp ett antal trivselregler som ska bidra till att vi alla känner trygghet och trivs i vårt hem.

ER_JUNG_17
ER_LUNDEN_49

Störningar

Det är många som bor och ska samsas i våra hus. Det är viktigt att vi alla visar hänsyn och tänker på våra grannar. Som boende i flerfamiljshus får man acceptera att det kan bli en del ljud men ibland kan störningar nå en nivå som inte är acceptabel.

Våga bry dig

Vårt mål är att du som hyresgäst ska känna dig trygg och säker i din bostadsmiljö. Vi på Ernst Rosén har därför antagit ett förhållningssätt som kallas Våga bry dig. Vi önskar att både du som granne och vi på Ernst Rosén visar omtanke, och vågar agera om man är orolig för att någon far illa. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam.

ER_LUNDEN_17_ipad_våga_bry_dig
Plata¦ègatan79359

Brandsäkerhet

En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket. Under december och januari är risken som störst, då sker de flesta bränder som är relaterade till en spis eller eldstad. Vi vill uppmana sig som hyresgäst att regelbundet testa din brandvarnare.

Här är några andra tips för att minska risken för bränder i lägenheten.

1. Gå aldrig ifrån levande ljus.

2. Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Kolla ofta så att dina brandvarnare fungerar. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren. När vi är i lägenheterna kan vi ibland se att brandvarnare saknas eller inte används. Kontakta oss om du saknar eller har en brandvarnare som inte fungerar.

3. Ställ aldrig lösa föremål i trapphuset, de utgör en brandrisk och försvårar framkomlighet för räddningstjänst.