Lokaler i Göteborg och Lerum

Trivsamt och tryggt i centrala lägen. Vi har i ett 40-tal fastigheter över 300 lokaler för olika behov i flera storlekar. Attraktiva butikslokaler och ljusa flexibla kontorslokaler.

14ernstrosen119_beskuren