Ernst Rosén Fastighet sommar 2022Anders Zornsgatan 25