Nu går vi över till löpande kundundersökningar

Tidigare har vi skickat ut vår kundundersökning en gång vartannat år till dig som bostadshyresgäst. Från och med nu kommer vi i stället att mäta kundnöjdheten löpande.

Du och dina grannar får nu enkäten en gång under en 12-månaders period, men vid olika tidpunkter. Precis som tidigare gör vi kundundersökningen i samarbete med AktivBo. I enkäten får du svara på frågor om allt från hur du upplever vår service och ditt boende till tryggheten i ditt område. Dina svar är såklart helt anonyma.

Syftet med att vi går över till att mäta löpande är att snabbare kunna agera på era synpunkter och bli en ännu bättre hyresvärd.

Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara. Undersökningen är ett verktyg för oss när vi planerar för arbeten i våra kvarter och utveckling av våra tjänster så dina synpunkter är viktiga för oss!