Tack!

För att du tog dig tid att svara på enkäten. Svaren är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar för våra framtida arbeten. Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi en trisslott till din mobil i juni.

  Ja tack, jag samtycker till att Ernst Rosén lämnar mina kontaktuppgifter till extern samarbetspartner för utskick av elektronisk trisslott.

  Så här hanterar vi våra hyresgästers personuppgifter:

  Ernst Rosén AB (556190-8772) är personuppgiftsansvarig

  De personuppgifter som hyresgäster lämnar till oss kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra hyresavtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna, NKI-undersökningar och annat som hör till den löpande förvaltningen.

  Personuppgifter som inhämtats från annan part under hyresförhållandet kan komma att behandlas när Ernst Rosen AB har ett berättigat intresse, såsom uppgifter om att följa upp betalningsförsummelser, utreda störningar i boendet mm.

  Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Ernst Roséns personal, hantverkare och andra samarbetspartners som behöver komma i kontakt med hyresgäst för exempelvis åtgärder i bostad eller utskick av information och enkäter.

  I de fall ett samtycke krävs för personuppgiftsbehandling enligt gällande lagstiftning kommer detta att begäras in. Det kan röra sig om publicering av foton eller för att tillhandahålla förmånserbjudanden från våra samarbetspartners. Ett samtycke kan när som helst återkallas av personen som samtyckt till personuppgiftsbehandlingen.

  När en personuppgift inte längre är relevant för det ändamål den inhämtades kommer personuppgiften att gallras från respektive register. Beroende på ändamål kan tiden variera till dess gallring sker.

  Du har rätt att gratis en gång per år få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Vid upprepad begäran om personuppgiftsbehandlingar kan en administrativ avgift komma att tas ut. Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi inte följer gällande lagstiftning om personuppgiftsbehandlingar.