Projekt på gång & avslutade

Jungmansgatan 31-33  – Nu lyfter vi huset i dubbel bemärkelse.

Året var 1973 som Ernst Rosén byggde huset här på Jungmansgatan. 47 år senare är det dags för renovering och ombyggnad som startat i januari 2021. Förutom renoveringen så kommer vi också bygga på 2 nya våningar med 38 helt nya fina lägenheter.

Alla vatten- och avloppsstammar byts ut för att inte riskera framtida läckor. Alla badrum renoveras. Vi byter ut elledningar, fönster och balkongfronter. Vi ser över gården, trapphusen och tvättstugan där det även blir nytt digitalt tvättbokningssystem. Besöksgaraget kommer att hålla stängt från och med januari och vi hänvisar till det besöksgarage som finns på Nordostpassagen. Det blir mycket som är på gång samtidigt.

Start januari 2021 – december 2022

Mejerigatan 18–22

Hösten 2017 startades badrumsprojektet i Mejerigatans lägenheter. Under våren 2018 pågår ombyggnadsarbetet med full fart för att kunna bli klart för slutbesiktning i slutet av juni. Alla badrum byggs om till dagens standard och de hyresgäster som önskar har haft möjlighet att välja till att hela lägenheten uppgraderas med nytt kök och nya ytskikt, så kallad totalombyggd lägenhet.

Som prognosen ser ut i nuläget kommer ett 40-tal av husets 75 lägenheter att totalombyggas.

2017–2018

Sankt Pauligatan 20–30

Hösten 2016 inleddes ett badrumsprojekt på S:t Pauligatan 20–30 i Lunden. Alla badrum byggdes om till dagens standard och de hyresgäster som önskade gavs möjlighet att välja till att hela lägenheten skulle uppgraderas med nytt kök och nya ytskikt, så kallad totalombyggd lägenhet. Ett 50-tal av husets 78 lägenheter blev totalombyggda.

2016–2017

VEGAGATAN 22–38
NORDOSTPASSAGEN 41–43

Fastigheterna på Vegagatan 22–38 och Nordostpassagen 41–43 genomgick under åren 2014-2015 en större uppdatering till dagens standard. Vi gjorde insatser på i stort sett alla fastigheternas delar. Samtliga hyresgäster evakuerades under ombyggnadstiden till ett provisoriskt boende så att alla 162 lägenheter kunde totalombyggas i en och samma process. Flera av fastighetens tekniska system såsom ventilation, och värme byggdes om samtidigt.

2014–2015

SANKT PAULIGATAN 3–11

På Sankt Pauligatan 3–11 genomfördes badrumsrenovering med stambyte under åren 2010-2011. Inom ramen för badrumsprojektet totalombyggdes 24 av 55 lägenheter och därefter har ytterligare ett 15-tal lägenheter uppgraderats.

2010–2011