VILL DU SOMMARJOBBA HOS OSS?

Vill du bli en av våra Unga Rosénare i sommar?

Nu kan du som är mellan 16–19 år och bor i något av våra kvarter söka sommarjobb hos oss på Ernst Rosén.

Dina arbetsuppgifter kommer att variera och innehålla allt ifrån att städa och måla
till att rensa rabatter och se till att området är rent och snyggt.

Arbetsperioden är mellan vecka 25-34 och vi vill att du som söker ska kunna jobba minst 4 veckor i följd.
Antalet sommarjobbsplatser är begränsat.

Om du har någon fråga är du välkommen att höra av dig till oss på sommarjobb@ernstrosen.se

Välkommen med din ansökan senast fredag 25 mars!

  Här ansöker du:  Så här hanterar vi dina personuppgifter:

  Ernst Rosén AB (556190-8772) är personuppgiftsansvarig.

  De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om sommarjobb kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna hantera ansökan. Det gäller hantering av önskemål om veckor och område samt om du arbetat hos oss tidigare.

  Personuppgifter kommer att lämnas ut till berörd personal på Ernst Rosén.

  Om du inte blir erbjuden sommarjobb hos oss kommer dina personuppgifter att raderas från våra register senast 1 månad efter att perioden för årets sommarjobb är över. Får du erbjudande om sommarjobb hos oss kommer du få ytterligare information om vidare personuppgiftsbehandlingar.

  Ernst Rosén vidtar säkerhetsåtgärder i lämplig omfattning angående lagring och hantering av personuppgifter för att skydda den personliga integriteten och minimera felaktig hantering, spridning eller radering av personuppgifter. Ingen annan hantering än att hantera ansökan för sommarjobb kommer göras utan att du först fått information om detta.

  Du har rätt att gratis få ett besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi inte följer gällande lagstiftning om personuppgiftsbehandlingar.

  Jag samtycker till att Ernst Rosén behandlar mina lämnade personuppgifter enligt ovan information.

  Ett samtycke kan när som helst återkallas av personen som samtyckt till personuppgiftsbehandlingen. Återkallas samtycket raderas alla personuppgifter och du kommer ej längre stå som sökande till sommarjobb hos Ernst Rosén.

  *Obligatoriskt fält