Utökning av paketboxar på Jungmansgatan

Vårt samarbete med Postnords paketboxar har varit lyckat och ni är många som använder tjänsten. Vi har därför beslutat att vi utökar med ytterligare en enhet som placeras intill nuvarande paketboxar. Vi är hoppas att detta initiativ är uppskattat.