Tidplan för öppet bredbandsnät i Göteborg

Installationerna för öppet bredbandsnät har flyttats fram i några fastigheter. Preliminär tidplan för  din fastighet hittar du här.