Öppet bredbandsnät i alla våra hus i Göteborg

Nu är i stort sett alla installationer klara för att du skall ha tillgång till ett öppet bredbandsnät i Göteborg om du bor i ett Ernst Rosén hus. Välj mellan en mängd tjänster inom TV, bredband och telefoni. Ett snabbt öppet bredbandsnät med stor valfrihet som du hittar om du går in på ITUX för att se vilka tjänster som erbjuds.

Att det är ett öppet nät betyder att du kan välja mellan många olika tjänsteleverantörer och deras utbud. En viktig fördel med flera möjliga leverantörer är att konkurrensen ökar, vilket gör att priserna ofta blir lägre och mer fördelaktiga. Via det nya öppna bredbandsnätet kommer du att kunna få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Om du surfar in på : ernstrosen.itux.se/ kan du se vilka tjänster som erbjuds.

OBS! Befintliga tjänster påverkas inte – så om du är nöjd med din nuvarande TV- och bredbandslösning kan du fortsätta med dessa precis som förut.

Anslutningen till det nya öppna nätet och den ökade valfriheten inom bredband, TV och telefoni för dig som hyresgäst innebär en standardhöjning. Enligt gällande bruksvärdessystem medför åtgärderna en hyreshöjning med 55 kr/månad efter förhandling med Hyresgästföreningen. Höjningen sker när installationen är klar och lägenheten har anslutits till det nya nätet. Hyran höjs för alla i huset, oavsett om man tecknar tjänster i det nya öppna bredbandsnätet eller inte.