Öppet bredbandsnät i alla våra hus i Göteborg

Alla våra hyresgäster i Göteborg kommer senast under 2019 att få tillgång till ett öppet bredbandsnät. Där ges du möjlighet att välja en mängd tjänster inom TV, bredband och telefoni. Ett snabbt öppet bredbandsnät med stor valfrihet

Att det är ett öppet nät betyder att du kan välja mellan många olika tjänsteleverantörer och deras utbud. En viktig fördel med flera möjliga leverantörer är att konkurrensen ökar, vilket gör att priserna ofta blir lägre och mer fördelaktiga. Via det nya öppna bredbandsnätet kommer du att kunna få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Om du surfar in på : ernstrosen.itux.se/ kan du se vilka tjänster som erbjuds.

OBS! Befintliga tjänster påverkas inte – så om du är nöjd med din nuvarande TV- och bredbandslösning kan du fortsätta med dessa precis som förut.

Anslutningen till det nya öppna nätet och den ökade valfriheten inom bredband, TV och telefoni för dig som hyresgäst innebär en standardhöjning. Enligt gällande bruksvärdessystem medför åtgärderna en hyreshöjning med 55 kr/månad efter förhandling med Hyresgästföreningen. Höjningen sker när installationen är klar och lägenheten har anslutits till det nya nätet. Hyran höjs för alla i huset, oavsett om man tecknar tjänster i det nya öppna bredbandsnätet eller inte.

Tidplanen här nedan är preliminär, arbetet har blivit något försenat och i några hus har installationerna flyttats fram. 

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Gatuadress När

Annedal
Vegastan
Olivedal

Brunnsgatan 1 April, 2018 – Oktober, 2018
Jungmansgatan 31–33 Klart november 2018
Nordostpassagen 41–43 Klart oktober 2018
Vegagatan 24–38 Klart
Västergatan 11–15, 19–29 April, 2018 – Oktober, 2018
Övre Husargatan 6–12, 14-26 April, 2018 – framflyttad till Februari 2019


Kallebäck

Anders Zornsgatan 25, 36 December, 2018 – framflyttad till Juli, 2019
Mejerigatan 18–22 Juni, 2018 – Oktober, 2018

Landala
Vasastan
Johanneberg

Engelbreksgatan 63 Januari, 2019 – framflyttad till Juni, 2019
Falkenbergstan 14 Januari, 2019 – framflyttad till Juni, 2019
Karl Gustavsgatan 53–67 Maj, 2018 – framflyttad till Mars 2019
Gyllenkrooksgatan 10, Rudendammsgatan
Nedre Fogelbergsgatan 4, 6 December, 2018 – framflyttad till Juli, 2019
Utlandagatan 6–8 December, 2018 – framflyttad till Juni, 2019

Lunden
Olskroken
Bagaregården

Danska vägen 69/Liedstrandsgatan 3 September, 2018 – framflyttad till Juli, 2019
Danska vägen 72 November, 2018 – Mars, 2019
Danska vägen 74 November, 2018 – Mars, 2019
Danska vägen 76–78 November, 2018 – Mars, 2019
Danska vägen 80–82 November, 2018 – framflyttad till Maj, 2019
Danska vägen 84–96 Oktober, 2018 – framflyttad till April, 2019
Danska vägen 73 September, 2018 – framflyttad till Juli, 2019
Danska vägen 75, 77, 79 September, 2018 – framflyttad till April 2019
Kungälvsgatan 4 December, 2018 – framflyttad till Juli, 2019
Platågatan 4 December, 2018 – framflyttad till Maj, 2019
Pärlstickaregatan 2, 4 September, 2018 – November, 2018
S:t Pauligatan 1, Mäster Johans gata 8–12 Oktober, 2018 – framflyttad till April, 2019
S:t Pauligatan 3–7 Oktober, 2018 – framflyttad till April, 2019
S:t Pauligatan 9–11 Oktober, 2018 – framflyttad till April, 2019
S:t Pauligatan 6–16 Oktober, 2018 – framflyttad till April, 2019
S:t Pauligatan 20–30 November, 2018 – framflyttad till Maj, 2019
Redbergsvägen 22–42, Lilla Redbergsgatan 2 Klart