Synpunkter blir till åtgärder

I våra hus gör vi löpande underhåll och förbättringar, ofta efter att vi fått bra synpunkter från er som bor eller verkar i husen. I flera av tvättstugorna i Göteborg har vi gjort åtgärder för att öka trivseln. Exempelvis har vi bytt tvättmedelsfack och bänkskivor samt sett över status på dörrar och målning. Efter att vi fått in önskemål om läshörnor i tvättsugorna har vi även fixat till detta i flera fastigheter.

 

 

Nedre Fogelbergsgatan 4 och 6 ökar vi tryggheten med att beskära buskar och träd samt förstärka belysningen runt fastigheterna. Förutom tvättstugorna ska även miljörummen målas och allmänt fräschas upp.

Engelbrektsgatan är trapphuset ommålat golven polerade. Ny närvarostyrd belysning är installerad för de boende och uppdaterad växtbelysning är installerad till planteringarna.

Karl Gustavsgatan 53-67 står inför en badrumsrenovering som startar igång efter sommaren. Läs gärna om våra kommande badrumsprojekt här. Redan härom året genomfördes ett större exteriört projekt då alla balkonger renoverades och inklusive ett byte av balkongfronterna. I samband med detta passade ganska många hyresgäster på att uppgradera sina balkonger med inglasning. Parallellt med dessa större projekt pågår hela tiden mindre uppdateringar såsom att vi installerat ny timerstyrd belysning på vinden.