Badrumsprojekt som är på gång och redan klara

Mer än hälften av Ernst Roséns lägenheter i Göteborg byggdes under några intensiva år på 1970-talet. Att många av husen byggdes under samma tid för drygt 40-år sedan betyder att vi har ett stort uppdrag framför oss de kommande åren med badrumsrenoveringar och andra underhållsinsatser.

Så är ser vår plan ut rörande badrumsrenoveringar de närmsta åren.

hover

BADRUMSRENOVERING

Innan vattenläckor uppstår på grund av uttjänta stammar eller föråldrade tätskikt utförs en badrumsrenovering. Då renoveras alla badrum och WC i hela fastigheten samtidigt som stambyte görs. Ernst Rosén ordnar med tillfälliga badrumslösningar under renoveringstiden på 8-10 veckor, så att hyresgästen kan bo kvar.

TIDSPLAN

S:T PAULIGATAN 6–16

Badrumsprojektet S:t Pauligatan 6-16 är i full gång och startades i januari 2020. Här kan du som hyresgäst välja mellan badrumsrenovering eller totalombyggd lägenhet. Vi kommer även att byta fönster och balkongfronter och då kommer möjlighet finnas för tillval av inglasning av balkonger.

Vi tänker oss detta som ett projekt med en gemensam process ihop med Danska vägen 84 och Danska vägen 86-96.

Start januari 2020 och klart oktober 2020

Danska vägen 84

I vårt hus på Danska Vägen 84 har vi åtgärdat brister i vattenrör och spillvattenstammar enligt en styckevis modell istället för att ett stambyte på hela fastigheten. Vi ser nu, efter de tekniska undersökningarna i huset är helt klara, att det finns brister i modellen och därmed tas ett omtag och planerar för ett stambyte hösten 2020. Då kommer vi även att byta fönster, balkongfronter och det finns möjlighet för tillval av inglasning av balkonger.

Planerad start augusti/september 2020

Jungmansgatan

På Jungmansgatan har vi en detaljplan som tillåter påbyggnation av 2 våningar på huset. Vi har inte tagit ställning till om påbyggnationen kommer ske då huset också är i behov av stambyte i befintliga lägenheter. Vi ser det  som ett kombinerat projekt, badrumsrenovering och frivillig totalombyggd lägenhet samt en tillbyggnad. Vi planerar då också att byta fönster, balkongfronter och möjlighet finns då för tillval av inglasning av balkonger.

Planerad start januari 2021

DANSKA VÄGEN 86–96

Badrumsprojektet Danska vägen 86-96 är ett projekt med en gemensam process  ihop med S:t Pauligatan 6-16 och Danska vägen 84.
På Danska vägen 86-96 blir det förutom badrumsrenovering möjlighet att välja till totalombyggd lägenhet. Här byts fönster och när balkongfronter byts finns det möjlighet för tillval av inglasning av balkonger. På Danska vägen 86-96 blir det även takrenovering.

Planerad start april 2021