Ernst Rosén Fastighet sommar 2022Sankt Pauligatan 1/ Mäster Johansgatan