Så här bygger vi om lägenheterna

Ernst Roséns tror på att äga och förvalta fastigheter långsiktigt. Alla investeringar i vårt bestånd görs mot bakgrund av fortsatt ägande över kommande tekniska livscykler. Vi tar ansvar för våra hus och hyresgäster, såväl idag som för kommande generationer.

Under de så kallade rekordåren i svenskt bostadsbyggande 1965 till 1974 uppfördes ungefär en miljon bostäder. Även för Ernst Rosén var detta en mycket intensiv period. Då byggdes drygt hälften av vårt helägda fastighetsbestånd i Göteborg, Alingsås och Lerum. Dessa hus är nu ungefär femtio år, vilket sammanfaller med den ungefärliga livscykeln på tekniska installationer och försörjningssystem för vatten, värme, avlopp och elsystem med mera.

Att bo kvar i sin lägenhet under pågående byggnadsarbeten, såsom en badrumsrenovering med stambyte, är ofta påfrestande. Vi på Ernst Rosén vet det och strävar alltid efter att processen ska vara så smidig som möjligt. Några hus är redan ombyggda och framtidssäkrade, i vissa pågår arbeten nu medan många fortfarande står inför större insatser under kommande år. Nedan beskriver vi våra olika tillvägagångssätt:

hover

Badrums­renovering

När? Vattenläckor uppstår från uttjänta stammar eller omoderna tätskikt bakom synligt ytmaterial såsom kakel och klinker.

Vad görs? Alla badrum och WC rivs ut samtidigt i hela huset och återställs med dagens standard och krav samtidigt som stambyte görs i fastigheten.

Hur? Ernst Rosén tillgodoser alternativa lösningar till det egna badrummet som gör att det är möjligt att bo kvar i sin lägenhet under renoveringen som tar 8–10 veckor.

Se vår tidsplan för kommande badrumsprojekt

hover

Plus­lägenhet

När? Befintlig hyresgäst har sagt upp hyresavtalet.

Vad görs? Hela den enskilda lägenheten byggs om förutom badrum och WC. Ytskikt i övriga rum renoveras, kök och elsystem byts ut till dagens standard och krav.

Hur? Ombyggnationen tar cirka 4 veckor och därefter flyttar ny hyresgäst in.

hover

Landshövdinge­modellen

När? Befintlig hyresgäst har sagt upp hyresavtalet och det finns tekniska förutsättningar för att genomföra stambyte styckevis i den enskilda lägenheten (vanligt i Landshövdingehus).

Vad görs? Hela den enskilda lägenheten byggs om. Kök, badrum/WC och ytskikt i övriga rum. Alla åtgärder görs till dagens standard och krav.

Hur? Ombyggnationen tar 8 veckor och därefter flyttar ny hyresgäst in.

Ombyggnadsprocessen
steg för steg

Antal lägenheter/byggår

Under perioden 1971-75 byggdes nästan hälften av alla Ernst Roséns lägenheter.

chart created with amCharts | amCharts
Ombyggda lägenheter

Fram till 2025 ska 1000 lägenheter byggas om.

100% stacked | amCharts