En hyresavi och hyran 2020

Du kanske bara har fått en hyresavi. Det är helt i sin ordning för denna gång skickas enbart hyresavi för januari ut. Gäller både för dig som hyr lokal, parkering eller bostad. Vi skickar ut hyresavi för januari med 2019 års hyra då hyresförhandlingarna för 2020 inte är klara.  Nästföljande kommer i januari.