Com Hem

Com Hem och TV4 har kommit överens och det innebär att Com Hem åter distribuerar TV4 i det grundutbud som levereras i fastigheterna som Ernst Rosén äger i Göteborg. Överenskommelsen omfattar i nuläget inte alla TV4:s kanaler och ni som abonnerar på individuella betal-tv tjänster som påverkas kommer att få information om detta separat.