Anslutning till bredbandsnätet

Snart är i stort sett alla Ernst Roséns fastigheter i Göteborg anslutna till det nya öppna bredbandsnätet vilket ger en ökad valfriheten inom bredband, TV och telefoni.

För dig som hyresgäst innebär det en standardhöjning enligt gällande bruksvärdessystem för åtgärden och en hyreshöjning med 55 kr/månad som är förhandlad med Hyresgästföreningen. Höjningen sker när installationen är klar och lägenheten har anslutits till det nya nätet. Hyran höjs för alla i huset, oavsett om man tecknar tjänster i det nya öppna bredbandsnätet eller inte. Behöver du support läs mer här eller  i Inkopplingsblad ITUX