Ernst Rosén Fastighet sommar 2022Danska Vägen 74, Lunden