Hyran för 2022 ännu ej klar

Fastighetsägarna har, tillsammans med oss som hyresvärd, begärt en höjning av din hyra från och med 1 april 2022. Hyresförhandlingarna pågår fortfarande och är ännu inte klara.

Så snart förhandlingarna är klara kommer du att få information om din nya hyra skickad till dig av oss.