Hyra för 2022

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har kommit överens om hyrorna för 2022. Hyran gäller från 1 april. Du kommer se den nya hyran på kommande hyresavier.

I de fall som det är retroaktiva belopp så delas det upp på kommande avier. April och maj läggs på din hyra för oktober månad. Det retroaktiva beloppet för juni och juli läggs på din hyra för november månad samt för augusti och september läggs på din hyra för december månad.