Välkommen Fredrik

Vi förstärker organisationen med en ny roll och välkomnar Fredrik Bjarnesjö som Business Controller. Fredrik kommer med sin kunskap och tidigare erfarenhet från branschen att tillföra mycket till oss Ernst Rosén.

”Efter några veckor på plats har den positiva bild jag sedan innan hade av bolaget bara förstärkts. Det jag ser som mest intressant i rollen som Business Controller är att få vara delaktig i Ernst Roséns resa framåt och få stötta verksamhetens alla delar. Detta genom att bland annat utveckla processer, fördjupa analyser samt utveckla både befintliga och nya systemstöd. Till sist ser jag verkligen fram emot att lära känna alla kollegor, och få ta del all kunskap som ryms i bolaget!”

Det ser vi också fram emot – varmt välkommen till oss Fredrik!