Uthyrningspolicy

Ernst Rosén vill bidra till att skapa trivsamma, attraktiva och trygga bostadsområden med nöjda hyresgäster och vi arbetar därför efter en gemensam uthyrningspolicy. Vi eftersträvar en blandad sammansättning av hyresgäster, det vill säga en variation av olika åldrar, studerande, arbetande, barnfamiljer, pensionärer och ensamhushåll.

Vi vill vid varje uthyrning erbjuda den mest lämpliga lägenheten gällande lägenhetens storlek, läge och utrustning och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Vi förbehåller oss därför rätten att välja fritt bland våra bostadssökande.

Våra lediga lägenheter förmedlas via HomeQ

För att bli hyresgäst hos Ernst Rosén behöver du uppfylla följande kriterier:
 • Du som söker ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne. Vi tar kontakt med tidigare hyresvärd för att kontrollera hyresbetalning och för att ta referenser.
 • Du ska ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran på den lägenhet du söker. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, ålderspension eller studiemedel.
 • Ernst Rosén förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning samt uppgifter från arbetsgivare. Vi godkänner inte betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • Lägenheten du söker ska vara din permanenta bostad och du ska vara folkbokförd på adressen.
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Rekommendationen kring hur många som får bo i en lägenhet:

1 rum och kök, max två personer
2 rum och kök, max tre personer
3 rum och kök, max fem personer
4 rum och kök, max sex personer
5 rum och kök eller större, max åtta personer
Antalet personer avser vuxna och barn.

 • Ernst Rosén kan komma att kräva familjebevis, ha det gärna förberett om du accepterar lägenheten. Familjebevis beställs från Skatteverket.
Internbyte

Om du redan är boende hos oss vill vi att du uppfyller följande:

 • Du ska ha bott hos oss i minst 36 månader.
 • Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Du ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Besiktning av nuvarande lägenhet ska utföras, och eventuella skador i samband med besiktningen ska betalas, före avtalsskrivning på ny lägenhet.
 • Bor du i en orenoverad lägenhet kan du få förtur.
Fordonsplatser

Våra grundkrav för fordonsplaster är följande:

 • Kontraktsinnehavaren ska vara 18 år och inneha körkort.
 • Fordon som använder fordonsplatsen ska vara försäkrat och i körbart skick.
 • Fordonsplatsen får enbart användas för uppställning av fordon.
 • Om hyresvärden påpekar att fordonet behöver flyttas eller på annat sätt tas om hand ska kontraktsinnehavaren skyndsamt åtgärda påpekandet.
 • Fordonsplatsen får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.