Vi upplyser om utökat rökförbud

Från och med 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla, det blir förbjudet att röka vid lekplatser och vid entréer till lokaler där allmänheten har tillträde till. Förbudet gäller även e-cigaretter.