Tvättstugan på Västergatan 21 byggs om

Nu är dags att bygga om tvättstugan på Västergatan 13. Arbetet påbörjas 9 mars och pågår till mitten av maj.

Tvättboden finns på plats vid Boendeserviceexpeditionen, Västergatan 17.
– Bor du på Västergatan 11, 13 eller 15 tvättar du här.
– Bor på Brunnsgatan 1 kan välja att tvätta i boden eller i tvättstugan på
Övre Husargatan 8.

På morgonen den 9 mars stängs tvättstugan på Västergatan 13 och bokningstavlorna flyttas över till boden så att du kan komma åt ditt tvättlås och boka ny tid på bokningstavlorna i tvättboden. Här går det att tvätta dygnet runt, så kom ihåg att boka upp din nya tid från och med 9 mars. Du använder din lägenhetsnyckel till dörren i tvättboden.