Farligt avfall bil o Emmanus hamtning _Lunden Olskroken Bo Kallebäck H18