Redbergsvägen Värme o varmvatten avstängt

Onsdag 2/10 kl. 02.00 till torsdag 3/10 kl. 08.00 är värme och varmvatten avstängt på Redbergsvägen 22-42 och Lilla Redbergsgatan 2. Detta på grund av att Göteborg Energi kommer göra servicearbete för bättre och säkrare leveranser av fjärrvärme framöver. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.