Postboxar på Nedre Fogelbergsgatan

Nu har vi installerat postboxar även på Nedre Fogelbergsgatan 6.