Nytt tak för 100 lägenheter

I höst lägger vi nytt tak för ett 100-tal lägenheter på Danska vägen 74-78 i kvarteret Lunden. Det blir byggnadsställningar på fasaden men alla butiker har öppet som vanligt hos Lejonet & Björnen glasscafé, IEMS heminredning, Carlberg Glasögon & Linser och ERA Fastighetsbyrå. Arbetet startar i augusti och är klart december 2018.

Takrenoveringen har vi delat upp i 3 etapper. Renoveringen startar på

Danska vägen 78, fortsätter mot 76 för att avslutas på Danska vägen 74 i slutet på året. Vid varje ny etapp monteras byggnadsställningar som kläs in på översta planet för att undvika att något faller ned. Även entréer kläs in med plyfaskivor för att undvika att något faller ned. Tänk på att hålla fönster stängda när arbetet pågar, och kvällstid är ställningen larmad. När arbetet pågår orsakar det en del störningar främst när man river och tar bort teglet. Här kan du se den preliminär tidplanen.

Etapp 1 v. 30-39, 23/7 – 28/9 Danska vägen 78
Etapp 2 v. 35-42, 27/8 – 19/10 Danska vägen 76
Etapp 3 v. 39-48, 24/9 – 30/11 Danska vägen 74