Nyrenoverat miljöhus på Danska vägen 86

Nu är miljöhuset på Danska vägen 86 nyrenoverat och utökat vilket inneburit att vi kunnat stänga sopnedkast och återvinningsrum. Det gamla återvinningsrummet i källaren målas nu om och anpassas till att bli cykelrum.     

I miljöhuset kan du som hyresgäst sortera i stort sett det mesta från ditt hushållsavfall. På så sätt blir det bara lite kvar i restavfallet. Sortera ut matavfallet och släng det i komposten. Plast, metall, glas, kartong, wellpapp, tidningar, lampor, batterier och tomma sprayburkar (aerosoler) slängs i separata kärl. När allt är klart och utsorterat så slänger du det som blir kvar, alltså restavfallet i eget kärl.

Arbetet med att tillföra fler miljörum är en av alla åtgärder vi gör för att bidra till en hållbarare vardag för våra hyresgäster.