Källargolv målas på Danska vägen 77

11-12 mars målas källargolvet på Danska vägen 77. Det blir begränsad framkomlighet men alla tvättider från kl. 17. 00 kan användas.