Nya fönster på Lilla Torget

Tack till alla er bostads- och lokalhyresgäster för ett gott samarbete i samband med fönsterbytet på Lilla Torget. Det flöt på bra och fredagen den 29/11 besiktigade vi fönstren mot torget. Om inget oförutsett inträffar så kommer ställningen att börja monteras ner måndagen 2/12. Då monterar vi ner den sidan som vetter ut mot torget. Vår förhoppning är att arbetet är helt klart och ställningarna nere till den 20/12