Fönster – & balkongfrontsbyte i Annedal

Nu har vi bytt nästan 1500 av de 3100 fönstren som skall bytas. Här finner du tidplanen för resten av uppgångarna i Annedal. Vi vill poängtera att tidplanen kan ändras.

Byggställningarna tar ca 4 veckor att bygga och dessa behöver stå kvar tills alla nya fönster och balkongfronter är monterade både för din lägenhet men även för lägenheter som ingår i samma byggställning. Arbetet pågår våningsvis vid flera uppgångar samtidigt.

När ställningen är uppe så är det många förberedelser som sker. Dels tas fog bort runt fönster och innan nya balkongfronter monteras så skall de gamla bort och delar av balkonggolvet bilas bort. När balkonggolvet bilas bort så blir det mycket vibrationer så tänk på att ta ned ömtåliga saker så inget ramlar ner i din lägenhet.

Du kommer få information i din postbox cirka 1 vecka före det är dags att tömma balkongen. Balkongerna kommer att stängas från utsidan av säkerhetsskäl. Har vi möjlighet att öppna balkongsektioner allteftersom det blir klart så skall vi försöka göra det men i nuläget kan vi inte svara på detta. Vi vill poängtera att tidplanerna nedan kan ändras.

 

Byggnadsställning & balkongfrontsbyte
Brunnsgatan 1,                                                   10/3 – 30/9. 2:a veckan i april startar rivning av
Västergatan 11-15                                              balkongfronter. Därav kan balkonger inte nyttjas.

Västergatan 19-23                                              7/5 – ställning börjar byggas. Du kan använda balkongen i sommar men med ställning utanför.

Västergatan 25-29                                             Ställning reses mitten av augusti.

Fönsterbyte
Brunnsgatan 1                                                          5/4 — 16/4                                    v 14, 15
Västergatan 11                                                         12/4 — 7/5                                    v 15,16,17,18
Västergatan 13                                                         3/5 — 28/5                                    v 18,19,20,21
Västergatan 15                                                         24/5 — 1/6                                    v 21,22,23
Västergatan 19                                                         7/6 — 5/6                                       v 23,24,25
Västergatan 21                                                         21/6 — 2/7                                    v 25,26, 31(uppehåll 27-30)
Västergatan 23                                                         9/8 – 20/8                                     v 32, 33

Cirka 5 dagar innan det är dags för fönsterbyte i din lägenhet får du information från Flodéns om dag och tid. Då kommer du att behöva plocka bort ca 2 meter från fönstren.