Container för grovsopor

För dig som bor i Annedal kan du slänga grovsopor i den container som ställs på gården fyra gånger per år. På anslagstavlan i trapphuset ser du vilka datum som är inbokade. Du har även möjlighet att åka till en återvinningscentral, du har sex fria besök per kalenderår. Du behöver ett ÅVC-kort för att komma in på en återvinningscentral och det beställer du lätt på www.goteborg.se, sök på ÅVC.

Du kan slänga blandat avfall men inte farligt avfall som ex. elektronik, batterier, målarburkar mm. Ställ aldrig något utanför en fylld container, och förvara dina tillhörigheter ditt förråd eller lägenhet.