Container i Annedal

Bor du hos Ernst Rosén i Annedal kan du slänga grovsopor i den container som ställs på gården fyra gånger per år. På anslagstavlan i ditt trapphus ser du aktuella datum. Här kan du slänga blandat avfall dock inte farligt avfall som ex. elektronik, batterier, målarburkar mm. Ställ aldrig något utanför en fylld container, och kom ihåg att alltid förvara tillhörigheter i ditt förråd eller lägenhet.

Har du större saker så kan du åka till en återvinningscentral, där du har sex fria besök per kalenderår. Du behöver ett ÅVC-kort för att komma in på en återvinningscentral och det beställer du lätt på www.goteborg.se, sök på ÅVC.