Avloppsrör åtgärdas Övre Husarg 14 till 26

Fastighetens avloppsrör, under husets bottenplatta kommer åtgärdas på Övre Husargatan 14-26. Detta berör er hyresgäster när vi drar fram tillfälliga rör i källare och entréer för avloppet.

Arbetet påbörjas i början av mars och pågår till slutet av juli. Allt som spolas ned i avloppet kommer gå via tillfälliga pumpar. Det är därför ytterst viktigt att ni inte spolar ned något annat än toalett papper och det som kommer från kroppen. Vi påbörjar på Övre Husargatan 26 och avslutar på Övre Husargatan 14. Allt eftersom vi är klara plockar vi bort de tillfälliga avloppen.

Preliminär tidplan
vecka 10-12 schakt och håltagning, ljudstörande.
vecka 13-28 rörinfodring av avloppstammar.

Tidvis kommer arbetet medföra störande ljud och begränsad framkomlighet vilket vi hoppas ni har förståelse för.

Vid eventuella frågor
ISAB Rörinfodring AB Guttorm Andreassen, tel. 0702-15 96 45
Ernst Rosén Jens Lundén, förvaltare, tel. 031-739 19 24 eller jens.lunden@ernstrosen.se