Projekt på gång & avslutade

Danska vägen 80-82

Fastigheten på Danska vägen 80-82 byggdes 1974 och nu när huset fyller femtio år har det uppnått sin ungefärliga livscykel på sitt försörjningssystem för vatten, avlopp och el, och är i stort behov av renovering. Framför allt är det vatten- och avloppsstammar som behöver bytas ut för att inte riskera läckor. I samband med detta renoverar vi badrummen i alla lägenheter. Vi byter också ut alla entrédörrar till säkerhetsdörrar där det inte finns idag. Elcentralen byts ut till en ny med jordfelsbrytare och vi byter ut elledningar och jordar alla delar i lägenheten. Yttertaket får nya pannor, vi gör en översyn av fasaden och trapphuset målas om. Vi byter även till nya balkongfronter och de som önskar kan få balkongen inglasad. Vissa fönster byts ut, om det behövs.

I samband med ombyggnaden kan du som hyresgäst välja att totalrenovera din lägenhet. Då får du, i tillägg till allt som görs under basrenoveringen, även ett helt nytt, funktionellt och härligt kök med nya vitvaror. Du får också nya ytskikt i hela lägenheten samt ny ekparkett i alla rum.

Augusti 2024 – februari 2025

Jungmansgatan 31-33

Året var 1973 som Ernst Rosén byggde huset på Jungmansgatan. 47 år senare var det dags för renovering och ombyggnad. Huset har fått tillökning med 38 helt nya lägenheter som har byggts på den befintliga fastigheten. Med ett stort fokus på hållbarhet, digitalisering och kvalitet har vi tagit ett helhetsgrepp kring huset och, förutom renovering av lägenheterna, uppdateras även alla gemensamma ytor. Taket har fått solpaneler och bergvärme har installerats, vi bygger ett stort miljöhus och gör plats för en stor cykelparkering. I garaget avsätts ett helt våningsplan till elbilar och vi ser över hur vi kan tillgodose leveranser av paket och mat, allt för att göra det enklare för våra hyresgäster att leva miljösmart.

Det bästa av allt är kanske gården som blir helt ny med mycket grönska och bland annat en boulebana, ett utomhusgym och grillplats. En plats som vi hoppas kan bjuda in till möten och umgänge med grannarna.

Genom att bygga till på ett miljö- och klimatsmart sätt kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle. På så sätt har fastigheten också kunnat certifieras för gröna lån.

Januari 2021 – januari 2023

Danska vägen 86-96

Danska vägen 86-96 byggdes 1966 och vid 55 års ålder har den ungefärliga livscykeln på husets försörjningssystem för vatten, avlopp och el uppnåtts. Därför har vi genomfört en omfattande renovering av fastigheten.

Alla stammar har bytts ut och alla badrum har fått nya tätskikt. Elen i lägenheterna har bytts till jordade uttag och samtidigt installerades ny elcentral med jordfelsbrytare. Vi har även sett över värmesystemet i huset. I samband med badrumsrenoveringen erbjöd vi alla hyresgäster en totalombyggd lägenhet vilket innebär att hela lägenheten byggs om med nytt kök, nya köksmaskiner, nya ytskikt på golv och väggar i samtliga rum.

De allmänna utrymmena har förbättrats såsom målning av trapphus och uppfräschning av tvättstugan. Sedan tidigare är postboxar i entrén installerade.

Januari – november 2021

Platågatan 4

Ett av de senaste årens stora projekt var ombyggnaden av vår fastighet på Platågatan 4. Huset som byggdes för snart 60 år sedan har genomgått en omfattande renovering både invändigt och utvändigt.

Samtliga lägenheter har byggts om och antalet lägenheter har utökats. Målsättningen har varit att tillföra fler bostäder med ett mervärde; hållbara och moderna bostäder anpassat efter dagens behov. Genom att ändra planlösning och minska lägenhetsytan i de ursprungliga bostadslägenheterna och bygga om husets takkonstruktion för att ge plats åt 8 mindre lägenheter på vinden, har vi ökat antalet lägenheter från 9 till 22.

Flera av lägenheterna har inglasade balkonger och många har en fantastisk utsikt över stan. Vindslägenheterna har takbalkong och innovativa lösningar som maximerar ytorna.

Trots de här omfattande renoveringarna har vi ändå bevarat en del originaldetaljer. Allt för att husets särart inte ska gå förlorat. Vi har även byggt om källarplan och skapat ett helt nytt miljörum, byggt en ny tvättstuga och utformat nya lägenhetsförråd. För att få plats till miljörummet och ett större och bättre cykelförråd har vi tagit bort fyra av de åtta garagen. Runt husen har vi skapat en helt ny gårdsmiljö med sittplatser och växter. De första hyresgästerna flyttade in i december 2021.

April 2021 – december 2021

Annedal

469 lägenheter får totalt 3 100 fönster och renoverade balkonger.

Hösten 2020 – december 2021

Mejerigatan 18–22

Hösten 2017 startades badrumsprojektet i Mejerigatans lägenheter. Under våren 2018 pågår ombyggnadsarbetet med full fart för att kunna bli klart för slutbesiktning i slutet av juni. Alla badrum byggs om till dagens standard och de hyresgäster som önskar har haft möjlighet att välja till att hela lägenheten uppgraderas med nytt kök och nya ytskikt, så kallad totalombyggd lägenhet.

Som prognosen ser ut i nuläget kommer ett 40-tal av husets 75 lägenheter att totalombyggas.

2017–2018

Sankt Pauligatan 20–30

Hösten 2016 inleddes ett badrumsprojekt på S:t Pauligatan 20–30 i Lunden. Alla badrum byggdes om till dagens standard och de hyresgäster som önskade gavs möjlighet att välja till att hela lägenheten skulle uppgraderas med nytt kök och nya ytskikt, så kallad totalombyggd lägenhet. Ett 50-tal av husets 78 lägenheter blev totalombyggda.

2016–2017

VEGAGATAN 22–38
NORDOSTPASSAGEN 41–43

Fastigheterna på Vegagatan 22–38 och Nordostpassagen 41–43 genomgick under åren 2014-2015 en större uppdatering till dagens standard. Vi gjorde insatser på i stort sett alla fastigheternas delar. Samtliga hyresgäster evakuerades under ombyggnadstiden till ett provisoriskt boende så att alla 162 lägenheter kunde totalombyggas i en och samma process. Flera av fastighetens tekniska system såsom ventilation, och värme byggdes om samtidigt.

2014–2015

SANKT PAULIGATAN 3–11

På Sankt Pauligatan 3–11 genomfördes badrumsrenovering med stambyte under åren 2010-2011. Inom ramen för badrumsprojektet totalombyggdes 24 av 55 lägenheter och därefter har ytterligare ett 15-tal lägenheter uppgraderats.

2010–2011