Läs vår Årskrönika för 2021

Ta del av intervjuer, berättelser, lite siffror och tankar om året som gick och de åren som kommer.

Det var ett år med den olyckliga händelsen på Övre Husargatan och ännu ett år med pandemi. Men samtidigt ett år där vi har tagit avstamp för en spännande framtid. Vi har påbörjat ett arbete för en vidare digitalisering, ett omfattande hållbarhetsarbete och ett större fokus på att utveckla vårt fastighetsbestånd. Välkommen till ett nytt år och en tillbakablick med olika röster, infallsvinklar, händelser och berättelser.

Läs årskrönikan här