Kontaktpersoner

Din Boendeserviceexpedition hittar du här.

Kundservice frågor
Kundansvariga & koordinator
031-80 60 80
Hyror
Vid frågor beträffande din hyra
031-80 60 80
Helena Selander
Kundansvarig ombyggnads­projekt bostad
031-739 19 07
Ann-Charlott Scotting
Kundansvarig lokaler
031-739 19 25
Agneta Löfman
Kundansvarig
031-80 60 80
Pernilla Klingström
Kundansvarig
031-80 60 80
Louise Samuelsson
Affärschef Bostad & Lokal
031-739 19 02
Jessica Bengtsson
Marknads- & Kommunikationschef
031-739 19 00
Jenny Hallberg
HR-ansvarig
031-739 19 01
Fredrik Bjarnesjö
Business Controller
031-739 19 10
Marina Wiklund
Redovisningschef
031-739 19 22
Kristina Lindell
Leverantörsfakturor
031-739 19 03
Ann-Sofi Mårtensson
Ekonom
031-739 19 13
Emma Hedlund
Administratör
031-739 19 21
Anna Eliasson
Kontorsansvarig
031-739 19 41
Jan Enedahl
Teknisk förvaltare
031-739 19 14
Johan Östling
Förvaltare
031-739 19 09
Jens Lundén 
Teknisk förvaltare
031-739 19 24
Anders Hellgård
Fastighetsutvecklingschef
 031-739 19 04
Anders Darrell
Projektledare
031-739 19 06
Pia Nummedal
Projektutvecklare
031-739 19 29
Tomas Gustafson
Ansvarig Projektutveckling
031-739 19 42
Annika Ahl Åkesson
CFO/Business Controller
031-739 19 17
Johan Rosén
Koncernchef
031-739 19 08
Linda Pettersson
VD
031-739 19 18