Hyra för 2021

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har kommit överens om hyrorna för 2021. Hyran gäller från 1 april.

Du kommer att se den nya hyran på kommande hyresavier. Vid retroaktiva belopp delas de upp på två avier. April och maj läggs på din hyra för augusti månad. Det retroaktiva beloppet för juni och juli läggs på din hyra för september månad. Hyresavierna kommer i mitten på juli.

Trevlig sommar!