Hej!

För att få en uppfattning om hur långt våra leverantörer av IT-systemtjänster har kommit i förberedelserna inför Dataskyddsförordningen GDPR vill vi att den hos er som ansvarar för leveransen av IT-systemtjänster till Ernst Rosén fyller i formulär om personuppgiftsbehandlingar.

Fr.o.m. 25 maj 2018 ersätts PUL av Dataskyddsförordningen GDPR vilket medför ändrade krav och höga böter om förordningen inte efterlevs.

Alla leverantörer av IT-systemtjänster till Ernst Rosén AB där personuppgifter förekommer behöver ha ett personuppgiftbiträdesavtal för att säkerställa efterlevnad av personuppgiftslagen PUL och den kommande Dataskyddsförordningen GDPR.

Vi har på Ernst Rosén en handlingsplan för att vi till 25 maj 2018 ska ha rutiner som säkerställer efterlevnad av GDPR. Vi hoppas och tror att våra leverantörer av IT-systemtjänster också är medvetna om kraven i GDPR. Om ni har frågor om formuläret, tveka inte att kontakta vår administrativa förvaltare Jan Enedahl.

Telefon: 031-739 19 14 | Mobil: 070-390 19 14
jan.enedahl@ernstrosen.se

  1. Ange företag, namn och telefonnummer för kontaktperson.
  2. Är ni medvetna om vad rollen som personuppgiftsbiträde innebär beträffande den kommande dataskyddsförordningen GDPR?

   JaNej

  3. Har ni rutiner för personuppgiftsbehandlingar i IT-systemtjänster som levereras till Ernst Rosén idag?

   JaNej

  4. Har ni handlingsplan angående rutiner för personuppgiftsbehandlingar i IT-systemtjänster som levereras till Ernst Rosén som klarar kraven i GDPR?

   JaNej

  5. Har ni villkor/policy angående personuppgiftsbehandlingar i IT-systemtjänster som levereras till Ernst Rosén AB. Om ja, bifoga senast uppdaterade villkor/policy.

   JaNej


  6. Beskriv kortfattat hur ni tekniskt och organisatoriskt säkerställer lämplig säkerhetsnivå vid personuppgiftsbehandlingar som överensstämmer med gällande lagstiftning samt kommande krav i GDPR i IT-systemtjänster till Ernst Rosén.