Förvaring i garage

På varje garageplats får det stå ett motorfordon. För att undvika brandrisk, är det inte tillåtet att förvara däck eller andra föremål i garagen. Lösa föremål på golven är dessutom i vägen när vi städar garagen.

Hyresbetalning

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Om du inte har fått någon avi eller har tappat bort den, hör av dig till kontoret på telefon 031-80 60 80 så hjälper vi dig.

Om du betalar hyran på annat sätt än med den förtryckta avin, ska betalning ske till Plusgiro 425947-9. Ange följande:
• Objektsnummer samt garagets gatuadress.
• Vilken månad betalningen gäller för
• Innehavarens namn och adress, om inbetalningen görs av någon annan.

Säkerhet

Tänk på att alltid se till att garageporten går igen ordentligt när du lämnar garaget – allt för att ingen obehörig ska kunna ta sig in. Om du ser något konstigt i eller omkring garagen, kontakta Boendeservice.

Inburad parkering

I några av våra garage finns det inburade platser. Hör av dig till oss om du är intresserad av en sådan plats.

Uppsägning

I hyresvillkoren på avtalet ser du vilken uppsägningstid som gäller för din parkeringsplats. Den som har tecknat hyresavtalet för parkeringen skall också säga upp avtalet vilket du kan göra här.

Har du frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Service- och felanmälan

Har du synpunkter på något i garaget kontaktar du oss. Är det en samfällighet som äger garaget  finns kontaktuppgifter i garaget.

E-faktura

Nu kan du ansluta dig till e-faktura om du hyr bostad, lokal eller garageplats hos Ernst Rosén. Ett enkelt och miljösmart alternativ till de hyresavier som vi skickar ut. Du får med andra ord en elektroniska faktura skickad direkt till din internetbank. Du ansöker om detta via din internetbank.

E-fakturorna skapas varje gång vi aviserar och det sker normalt 4 gånger per år, dvs i december (för jan-mars), mars (för apr-jun), juni (för jul-sep) och september (för okt-dec).

Betala din hyra som vanligt tills du ser e-fakturan i internetbanken. Vill du inte längre ha e-faktura så avanmäler du detta på din internetbank. Har du autogiro är det viktigt att du avslutar detta i samband med att du ansöker om e-faktura så att inte hyran dras dubbelt.