En viktig certifiering för miljön

Vi har fått vår första fastighet certifierad med Miljöbyggnad Silver. Det är Jungmansgatan 31-33 som har granskats och fått betyget mycket bra när det gäller energi, inneklimat och material.

Huset, som byggdes år 1973, har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad. Bland annat har två våningar med 38 helt nya lägenheter byggts på den befintliga fastigheten. De gemensamma ytorna har blivit uppdaterade med ett nytt miljöhus, en ny innergård, garage med en stor cykelparkering och ett helt våningsplan för elbilar.

”Vi är stolta över att ha fått vår första fastighet certifierad med Miljöbyggnad Silver och extra roligt att vi lyckats certifiera en fastighet som byggdes redan 1973” säger Anders Hellgård, Fastighetsutvecklingschef på Ernst Rosén, och fortsätter, ”Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att bygga och förvalta fastigheter med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Genom att minska vår energianvändning bidrar vi aktivt till en minskad miljöpåverkan”.

En rad olika åtgärder har bidragit till certifieringen, bland annat installation av bergvärme, solpaneler och sensorer i varje lägenhet som mäter temperatur. Samtliga 176 lägenheter har individuell mätning för kall- och varmvatten. Alla system och mätare är uppkopplade och pratar i vissa fall med varandra för att ständigt få en optimerad energianvändning och inneklimat.

De energieffektiviserande åtgärderna har gjort att energianvändningen på uppvärmd yta i huset har sänkts från 117 kWh/m² till 48 kWh/m² – en minskning med 59%. Vilket till och med är över förväntan mot energiberäkningar gjorda innan projektet.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 2 300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.