Ny Projektledare Fastighetsutveckling

Johan Söderqvist har anställts på den nyinrättade tjänsten som Projektledare Fastighetsutveckling från och med den 1 mars 2016.
Johan kommer närmast från konsultledet, EPG Projektledning AB, där han bland annat haft uppdrag som byggledare för Ernst Rosén i ettflertal ombyggnadsprojekt. Johan ska arbeta med bolagets långsiktiga underhållsplan samt projektleda större underhålls- och ombyggnadsprojekt.