1 december är brandvarnarens dag

En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket. Under december och januari är risken som störst, då sker de flesta bränder som är relaterade till en spis eller eldstad. Idag, 1 december, är det brandvarnarens dag och då uppmanas vi att testa våra brandvarnare.

Vi hoppas att du också gör det. Här är några tips för att minska risken för bränder i lägenheten:

1. Gå aldrig ifrån levande ljus.

2. Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Kolla ofta så att dina brandvarnare fungerar. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren. När vi är i lägenheterna kan vi ibland se att brandvarnare saknas eller inte används. Kontakta oss om du saknar eller har en brandvarnare som inte fungerar.

3. Ställ aldrig lösa föremål i trapphuset, de utgör en brandrisk och försvårar framkomlighet för räddningstjänst.

Tack för att du är rädd om dig själv och andra genom att se till att du har en fungerande brandvarnare i ditt hem!