Välkommen till våra gårdar!

Vi vill uppmärksamma tryggheten i Ernst Roséns fastigheter och ordnar i samband med Brandvarnarens dag den 1 december träff på våra gårdar. Vi träffas i Lunden 29/11 Danska vägen 86 och Annedal 30/11 gården Västeragatan 17. Presto Brandsäkerhet är på plats och visar hur en brandsläckare fungerar och vi lämnar ut en brandfilt till de 200 första hyresgästerna som har anmält sitt intresse här på webben. Bergstrands Kafferosteri bjuder på gott kaffe. Oavsett i vilket av Ernst Roséns område du bor  är du välkommen. Kl. 17-19.

PS. Glöm inte att kolla så att din brandvarnare fungerar. Saknar du en så kontakta din Boendeserviceexpedition i området.