Trygg hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen innebär att Ernst Rosén och alla andra företag i Europa som hanterar personuppgifter har fått ökade krav på hanteringen av personuppgifter och ökad informationsskyldighet till de personer som vi har personuppgifter om. Vi anpassar våra rutiner löpande för att säkerställa våra hyresgästers och övriga intressenters integritet. I Integritetspolicyn kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.