Tack för alla svar!

Vi vill rikta ett stort tack till alla Ernst Roséns lokalhyresgäster som svarade på årets enkät. Det samlade serviceindexet höjdes från 89.9 % som vi fick 2014 till nu 90.2 %.

Med över 65 % svarsfrekvens är vi mycket nöjda med att kunna arbeta vidare och analysera resultatet under hösten.