Öppet bredbandsnät tidplan

Installationerna för öppet bredbandsnät har ändrats i några fastigheter. Preliminär tidplan för  din fastighet hittar du här.