Miljö & Hållbarhet

Vi ser långsiktighet som en förutsättning för en hållbar utveckling. Det handlar om stort och smått, att i varje del av vårt arbete ta hänsyn till hur vår natur påverkas. När vi bygger för kommande generationer, när vi skapar förutsättningar för energieffektiva lösningar, minskat restavfall och grönare transporter. Det handlar i mångt och mycket om att vi har ett ansvar att lyfta frågan, att ta egna initiativ, att göra våra hyresgäster, samarbetspartners och omgivning medvetna om hur man med enkla medel kan göra miljösmarta val. Genom att föregå med gott exempel hoppas vi kunna inspirera andra att göra kloka val. Här kan du läsa några av våra Policies