Om Ernst Rosén

Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades på 50-talet av just byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och bygger för framtiden. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar Ernst Rosén fastigheter i hela Storgöteborg. Fastigheterna finns främst i centrala delarna av Göteborg, Lerum och Kungsbacka. Här nedan kan du läsa mer om Ernst Rosén.

 Ernst Rosén Fastighetsförvaltning

Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla befintligt fastighetsbestånd.

Ernst Rosén Projektutveckling

Ernst Rosén utvecklar fastigheter och mark för nybyggnation av bostäder.

Nääs Fabriker

Ernst Rosén äger, utvecklar och driver Nääs Fabriker, mötesplatsen med hotell- och konferensanläggning, lokaler och butiker.

Aranäs Fastigheter

Ernst Rosén är genom hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka.

Flodéns

Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom Flodén Byggnads AB.

Örgryte Bostads AB

Ernst Rosén är en av fem delägare till Örgryte Bostads AB som äger, utvecklar och förvaltar Prästgårdsängen i Örgryte, Göteborg.

Rabbalshede Kraft

Sedan 2007 är Ernst Rosén delägare i vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft vars styrka är att driva vindparker.

Vallda Golf & Country Club

Ernst Rosén äger och driver den skotskinspirerade artonhålsbanan i Vallda utanför Kungsbacka.

SafetyRespect

Ernst Rosén äger 3,25 % i SafetyRespect AB. SafetyRespect utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fallskyddslösningar till byggbranschen.

California Rosén

Ernst Rosén äger till 75 % en företagspark i Ocean Side norr om San Diego, USA. I företagsparken finns lokaler för kontor, lager eller tillverkning.